Strategische begeleiding Sempro

Touché heeft een essentiële rol gespeeld bij Sempro’s waardecreatie traject, gericht op het optimaliseren van het finance domein en het ophalen van aandelenkapitaal.

Finance domein

De focus lag op het efficiënter maken van werkprocessen door middel van automatisering van managementinformatiedocumenten en het opstellen van prognosemodellen voor o.a. de liquiditeitsplanning en budgetcyclus. Hierdoor heeft Sempro vooruitgang geboekt in het stroomlijnen van financiële procedures.

Aantrekken aandelenkapitaal

Daarnaast heeft Touché een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorbereidingen voor het ophalen van aandelenkapitaal. Ze hebben een informatiememorandum opgesteld dat potentiële investeerders een duidelijk inzicht gaf in Sempro’s bedrijfsstrategie, prestaties en groeipotentieel. Bovendien hebben ze verschillende stakeholderpresentaties verzorgd, waardoor Sempro in staat is om belangrijke investeerders en belanghebbenden te benaderen en hun vertrouwen te winnen.

Toekomstbestendig

De samenwerking met Touché heeft Sempro in staat gesteld om strategisch inzicht te krijgen in hun financiële positie, waardoor ze hun groeiplannen effectiever konden implementeren. Met de geoptimaliseerde werkprocessen en solide voorbereidingen voor aandelenkapitaalverhoging is Sempro nu goed gepositioneerd om hun toekomstige groeiambities te realiseren.

Neem contact met ons op

Een vraagstuk bespreken of gewoon van gedachten wisselen over de mogelijkheden die we kunnen bieden? Neem vrijblijvend contact op of kom langs voor een kop koffie.
Contact