Privacybeleid

Verwerking van gegevens (algemeen)

Wij respecteren uw privacy ongeacht of u klant, contactpersoon of gebruiker van de website bent.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (persoonsgegevens), die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden. Het privacybeleid is van toepassing op onze website www.toucheadvies.nl (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen uw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).U heeft te allen tijde de mogelijkheid ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Ook kunt u bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of u al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In het geval u een verzoek hebt over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan dit privacybeleid.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als u het contactformulier op onze website invult: om uw vraag in behandeling te nemen en daar op te kunnen reageren.
 • Als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief: om onze nieuwsbrief per e-mail op te sturen.
 • Gegevens die worden verzameld met cookies worden verwerkt voor de hieronder, bij ‘cookies’, weergegeven doeleinden.
 • Als u een sollicitant bent: om uw sollicitatie in behandeling te nemen en uw geschiktheid te toetsen, om met u te kunnen communiceren over de sollicitatie, voor onze administratie rond sollicitaties.
 • Als u een klant bent of een contactpersoon bij een klant: om met u te kunnen communiceren, om de overeenkomst (opdracht) met u of met de organisatie waarvoor u werkt te kunnen uitvoeren, om een commerciële relatie met u te onderhouden, om kennis met u te delen, voor onze CRM-administratie, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.
 • Als u een andere contactpersoon bent, zoals van een leverancier: om met u te kunnen communiceren, voor onze CRM-administratie, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om met u een overeenkomst aan te kunnen gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan.

Ben u verplicht uw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan u aanbieden of een overeenkomst met u moeten nakomen. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan u leveren. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het bijhouden van een financieel administratie;
 • Omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en uw belangen niet zwaarder wegen, deze belangen zijn samengevat: het belang om met u te kunnen communiceren, het belang om met onze opdrachtgevers over u te kunnen communiceren en onze financiële vergoeding af te handelen, om de overeenkomst met onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren, om een (commerciële) relatie met u te onderhouden, om een contactpersonenadministratie bij te houden;
 • Op basis van uw toestemming, als u deze ons in specifieke gevallen geeft. De toestemming kunt u weer intrekken, de intrekking geldt dan voor de toekomst.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Touché gebruikmaken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens in dat geval uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Touché sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. De verwerkers zijn in Europa gevestigd, met uitzondering van Google (zie hierna) en onze nieuwsbrief dienstverlener, deze is gevestigd in de Verenigde Staten. Onze nieuwsbrief dienstverlener zorgt voor een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens.

Bij het plaatsen van cookies (zie daarover hieronder meer, bij ‘cookies’) worden gegevens gedeeld met partijen die de cookies plaatsen, waaronder Google.

Daarnaast moeten wij gegevens verstrekken aan onze in Nederland gevestigde boekhouder/accountant, het gaat daarbij om beperkte persoonsgegevens die in de financiële administratie voorkomen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website worden de volgende soorten cookies geplaatst:

 1. Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies worden gedurende 12 maanden opgeslagen.

 1. Cookies voor website-analyse

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy Shield website raadplegen. Deze cookies worden gedurende 24 maanden opgeslagen. We wijzen u hiervoor op de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics die momenteel beschikbaar zijn voor het web.

Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit online o.a. door middel van beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL).

Bewaartermijnen

Gegevens die wij ontvangen via het contactformulier bewaren we in principe twee jaar, of langer als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst met u, of uw organisatie aangaan.

Uw e-mailadres blijft in ons nieuwsbriefbestand staan totdat u zich van de nieuwsbrief afmeldt.

Cookies worden opgeslagen gedurende de hiervoor, bij ‘cookies’ aangegeven perioden.

De bewaartermijn voor kandidaten die niet worden aangenomen (sollicitanten) of bemiddeld is door ons vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens op 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet wenst opgenomen te worden in het systeem, maar wel deel uit wil maken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van de kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken, in dat geval zullen wij uw gegevens uit het systeem halen. Gegevens van kandidaten die wel worden bemiddeld, bewaren wij gedurende de opdracht.

Links naar andere websites

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Touché

Zutphenseweg 42

7211 ED, Eefde

Tel:                 06 – 127 516 76 (S. Oude Voshaar)

Mail:               Info@toucheadvies.nl